Welke rechten en plichten hebben huurder en verhuurder van een woning?


Wanneer je het contract van je nieuwe huurwoning ondertekent, dan betekent dit dat zowel je als de verhuurder bepaalde recht en plichten hebben. Het maakt dus niet uit of het gaat om het huren van een woning, appartement of ander object. In de basis zijn de regels recht en plichten tussen huurder en verhuurder. Uiteraard die je als huurder op een normale manier gebruik te maken van de woonruimte die je huurt. De tegenprestatie die als huurder aan de verhuurder voor het gebruikmaken van de ruimte wordt geleverd is de huur die maandelijks betaald moet worden.

Welke rechten en plichten heb je als huurder?


Wanneer je een object huurt, dan gelden er in principe twee verplichtingen. De eerste is dat je ervoor zorgt dat de verschuldigde huur op de afgesproken datum is bijgeschreven op de rekening van de begunstigde en als tweede dien je als huurder normaal om te gaan met de woning. Daarnaast geniet je als huurder zogeheten ‘huurdersbescherming’. Dat wil zeggen dat de verhuurder de huurder niet zonder goede reden uit de woning kan zetten. Wanneer het een huurovereenkomst betreft voor bepaalde tijd, dan dient de verhuurder de opzegtermijn die in het contract is opgenomen te respecteren. In het een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan dient er een wettelijke reden te zijn om de overeenkomst te kunnen ontbinden.

Rechten en plichten als verhuurder


Waar je als huurder van een huurwoning Geldermalsen twee verplichtingen hebt, geldt het dat een verhuurder er drie heeft. Zo dient de verhuurder het verhuurde object ter beschikking te stellen voor gebruik, moet de woning ook worden onderhouden en dien je ervoor te zorgen dat de huurder kan genieten van optimaal woongenot. Als tegenprestatie dient de huurder van de woning ervoor te zorgen dat de huur tijdig wordt betaald en dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Als we kijken naar het onderhoud van de woning, dan betekent dit dat het grote onderhoud onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt. Hierbij moet je denken aan het schilderwerk of andere onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant van de woning. Voor het wat kleinere onderhoud binnenshuis ben je als huurder zelf verantwoordelijk.

Een conflict tussen huurder en verhuurder, wat nu?


Het kan natuurlijk zo zijn dat of de huurder of de verhuurder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Dan spreken we van een zogeheten ‘wanprestatie’. Dat wil zeggen dat je als huurder of verhuurder de andere partij mag aanspreken op deze wanprestatie. Zo kun je in het geval van het niet betalen van de huur ontbinding van het contract eisen. Wel is het verstandig om voordat je zelf allerlei stappen gaat zetten richting de andere partij eerst juridisch advies in te winnen. Het is namelijk volledige afhankelijk van de situatie in hoeverre een bepaalde wanprestatie kan leiden tot het ontbinden van de huurovereenkomst. Wanneer je als verhuurder onrechtmatig te werk gaat, kun je dit duur komen te staan. Niet alleen zullen de proceskosten je kunnen worden verhaald, maar kan er door de huurder ook een schadevergoeding worden geëist. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie