Onenigheid over de erfenis, wat nu?


Het is helaas geen uitzondering dat er na het overlijden van een dierbare ruzie in de familie ontstaat over de erfenis. Als er geen testament is, dan is de kans op ruzie het grootst. Maar ook als de overledene wel zijn of haar laatste wil kenbaar heeft gemaakt kan dit leiden tot flinke discussies. Als de erfgenamen er niet uitkomen dan kunnen zij een beroep doen op het erfrecht. Hierin wordt onder andere geregeld wie van wie kan erven en welke volgorde van erfgenamen van toepassing is. Iemand kan een kind, broer, zus of ander familielid onterven, maar deze kan daar eventueel voor naar de rechter stappen als hij of zij het daar niet mee eens is.

Een testament voorkomt veel discussie


Als je niet wilt dat er ruzie ontstaat over je nalatenschap is het verstandig om een testament op te laten maken. Dit wordt gedaan door de notaris. Deze noteert al je wensen en verwerkt dit in een officieel document. Als je het eens bent met de inhoud wordt het testament officieel vastgesteld en wordt je nalatenschap dienovereenkomstig verdeeld. Je kunt hierin ook een executeur testamentair aanwijzen. Deze persoon wordt belast met het afwikkelen van je erfenis. Hiervan moet wel een verantwoording worden overlegd, bijvoorbeeld over de verkoop van een woning. Er zullen kosten zijn gemaakt voor bijvoorbeeld een taxatie en de begeleiding van de verkoop door een makelaar. De executeur moet kunnen aantonen met facturen dat deze uitgaven kloppen.

Wat doet een familierecht advocaat nog meer?


Een advocaten kantoor in Rotterdam heeft doorgaans meerdere advocaten in dienst of zij zijn lid van een maatschap die het kantoor vormt. Veel advocaten hebben hun eigen specialisme. De één is expert in bestuursrecht, de ander in arbeidsrecht en weer een ander in strafrecht. Zo zijn er ook advocaten familierecht. Zij houden zich onder meer bezig met conflicten over de erfenis, maar staan ook mensen bij die gaan scheiden of een cliënt die een conflict heeft over het ouderlijk gezag van een minderjarig kind. Alles wat met familie te maken heeft valt onder de discipline van deze advocaten. Zij houden hun kennis op peil door het lezen van uitspraken van hogere rechters en andere jurisprudentie. Daardoor kan de advocaat bij een intake gemakkelijker een inschatting maken of een zaak kans van slagen heeft of niet.

Een testament aanvechten


Wil je het testament van een overledene aanvechten dan doe je er goed aan om op zoek te gaan naar een ervaren familierecht advocaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vermoedt dat de erflater is beïnvloed om zijn of haar testament op te maken of te wijzigen. Iedereen kent wel een voorbeeld van de weduwe of weduwnaar die met een nieuwe partner trouwt en vervolgens het testament laat aanpassen ten gunste van die nieuwe partner. Kinderen uit de eerdere relatie kunnen zich daardoor benadeeld voelen. Of een broer of zus die een ouder ertoe aanzet om het testament ten gunste van hem of haar aan te passen zonder medeweten van overige kinderen. Dit soort situaties kunnen familie verscheuren en leiden tot een jarenlange strijd. Het is dan belangrijk dat je je kunt laten bijstaan door een goede advocaat die alles in het werk stelt om het recht te laten zegevieren.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie