Nederlands recht binnen het openbaar bestuur


Werkenden binnen het openbaar bestuur hebben met verschillende onderdelen van het Nederlands recht te maken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbestedingsrecht, maar ook het ambtenarenrecht. Bij een aanbesteding vanuit een publieke organisatie dient met verschillende wet- en regelgeving rekening te worden gehouden. Op welk moment is een Europese aanbesteding vereist? In welke situaties kan voor een onderhandse aanbesteding gekozen worden? Het is voor ambtenaren die betrokken zijn bij aanbestedingen belangrijk deze wet- en regelgeving te kennen.

Gerelateerd aan aanbestedingen kan ook kennis over de inrichting van de overheidsfinanciën zeer wenselijk zijn. Volg als ambtenaar bijvoorbeeld eens een cursus overheidsfinanciën om hier meer over te leren. Bij organisaties binnen het openbaar bestuur wordt een POB, eenpersoonlijk ontwikkelingsbudget, aangeboden. Dergelijke cursussen kunnen vanuit dit potje bekostigd worden.

Niet alleen binnen het openbaar bestuur te maken met Nederlands recht


Niet alleen ambtenaren actief binnen het openbaar bestuur, bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid, een gemeente of provincie, hebben te maken met verschillende onderdelen van het Nederlands recht. Denk ook aan mensen die trouwambtenaar worden, wat hen de verantwoordelijkheid geeft het huwelijk van stellen volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving te voltrekken. Officieel behoort een trouwambtenaar tot een gemeente en daarmee tot het openbaar bestuur; in de praktijk werken veel trouwambtenaren voor andere organisaties. Het werk van trouwambtenaar doe zij daar nog naast. Zonder trouwambtenaar is het niet mogelijk om een huwelijk officieel te voltrekken voor de gemeente.

Tijdens een opleiding tot trouwambtenaar leert men meer over de huwelijksaangifte, de vereisten waaraan moet worden voldaan en eventuele beletselen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren


Het ambtenarenrecht is met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren flink veranderd; het recht geldt nu voor iedere ambtenaar, met uitzondering van onder meer politieagenten, rechters en bijvoorbeeld militairen. Ook burgers die werkzaam zijn bij het Ministerie van Defensie vallen niet onder het ambtenarenrecht. Zij houden hun publiekrechtelijke rechtspositie.

In het ambtenarenrecht staat beschreven hoe publieke organisaties omgaan met hun werknemers; de ambtenaren. Kan er bijvoorbeeld bezwaar worden gemaakt tegen een beloningsbeslissing? Hoe wordt omgegaan met ambtenaren die langdurig ziek zijn? Is het mogelijk om voor een flexibele aanstelling te kiezen van een medewerker binnen een overheidsinstantie? Op welke wijze kan een ambtenaar ontslagen worden als deze bijvoorbeeld niet volgens verwachting presteert?

Tip: lees als ambtenaar de verschillende onderdelen van het ambtenarenrecht eens door. Het geeft je een goed beeld van de rechten en plichten die je in jouw functie hebt.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie