Meest voorkomende vraagstuk binnen arbeidsrecht: ontslag


Het juridische landschap rondom arbeid en werkgeverschap is complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Het inwinnen van deskundig advies op dit gebied is essentieel voor zowel werkgevers als werknemers. Een Arbeidsrechtadvocaat adviseert onder meer over het opstellen van arbeidscontracten, reorganisaties, personeelsbeleid en collectieve en individuele ontslagen. Ook kan een arbeidsrechtadvocaat u bijstaan in vraagstukken met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid, ziekte, arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen.

Ontslag


Ontslag blijft het meest voorkomende vraagstuk binnen het arbeidsrecht. Van belang om te weten is dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet “zo maar” met een briefje of mailtje kan opzeggen. Daartoe moet de werkgever eerst beschikken over voorafgaande toestemming van UWV, namelijk bij een ontslag wegens reorganisatie of na twee jaar ziekte. Of daartoe moet de werkgever een geldige dringende reden hebben, bij een ontslag op staande voet. Opzegging met een “simpel” briefje, zonder voorafgaande toestemming van UWV of kantonrechter, kan wel bij de AOW-gerechtigde leeftijd.

Overige redenen ontslag


Voor andere ontslagredenen, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen van de werknemer of bij een verstoorde arbeidsrelatie, verzoekt de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding – tenzij hij “ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld – en mogelijk op een billijke vergoeding – juist als de werkgever “ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld.

Beeindiging middels vaststellingsovereenkomst


Beëindiging van de arbeidsovereenkomst buiten de procedure bij UWV of kantonrechter om, vindt plaats via een vaststellingsovereenkomst gebaseerd op instemming van de werknemer met een beëindigingsregeling. De werknemer heeft een bedenktermijn, waardoor hij binnen twee weken, zonder enige reden, weer onder de gemaakte afspraken uit kan komen en dus toch in dienst blijft. De formulering van de afspraken bij ontslag luistert nauw, om misverstanden en toch latere procedures te vermijden.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie