De familierechtadvocaat helpt u bij belangrijke levensgebeurtenissen


Tijdens ieders leven zijn er belangrijke gebeurtenissen. Van geboorte tot de dood kan er veel gebeuren in een leven. Als u gaat trouwen, gaat scheiden, een kind krijgt of overlijdt moet alles goed geregeld zijn. Hiervoor kunt u een familierechtadvocaat inschakelen. Deze raadsman of raadsvrouw helpt u bij het voeren van procedures en het opstellen van officiële documenten.

De advocaat bij huwelijk of geregistreerd partnerschap


Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat is het belangrijk om zaken goed te regelen. Voorheen trouwden stellen automatisch in volledige gemeenschap van goederen als er niets vooraf werd vastgelegd. De wet is aangepast. Het is belangrijk om vooraf vast te leggen hoe u de financiën en bezittingen gaat regelen en verdelen. Zeker als er grote verschillen zijn tussen de partners is dit aan te raden. Met een huwelijksconvenant voorkomt u dat u opdraait voor de schulden van uw partner, of dat uw partner aanspraak kan maken op uw vermogen.

Een echtscheiding met duidelijke afspraken


Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op de klippen loopt, is dat vaak een verdrietige constatering. Er moet veel worden geregeld. Wellicht moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Afspraken gemaakt over het aflossen van schulden of een omgangsregeling met de kinderen. Hierbij kan een familierechtadvocaat helpen. Er wordt met beide partijen gesproken, het liefst samen. De afspraken worden op papier gezet zodat ze voor beide ex-partners duidelijk zijn. Zodra het convenant door beiden is ondertekend kan de rechter dit betrekken bij de uitspraak over de echtscheiding. Het convenant wordt dan onderdeel van de uitspraak en krijgt daarmee rechtsgeldigheid.

Geboorte en adoptie van kinderen


De komst van een kind is voor veel ouders niet het moment om aan een advocaat te denken. Maar toch kan dit belangrijk zijn. Als de ouders niet zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben dan krijgt de ouder die niet het kind baart niet automatisch de ouderlijke macht. Dit moet juridisch worden geregeld. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij partners van hetzelfde geslacht. Als beide ouders niet biologisch de ouder zijn, zoals bij adoptie. Moet het ouderschap sowieso door de rechter worden vastgesteld. De advocaat staat de ouders hierin bij. Op die manier wordt alles goed geregeld en heeft u het volledige gezag over uw kind. Wijziging van voor- of achternaam Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw naam wilt laten wijzigen. U kunt bijvoorbeeld uw achternaam laten wijzigen in die van de andere ouder of in die van uw biologische ouder als u bent geadopteerd. Maar ook wijziging van de voornaam komt voor. Dit komt aan de orde bij een geslachtsverandering vanwege een transitietraject. Een gespecialiseerde advocaat kan in dit soort gevallen een verzoekschrift opstellen dat naar de rechtbank wordt gestuurd. De rechter zal u willen horen om ook uw persoonlijke motivatie te kunnen meenemen in het oordeel. Als het verzoek wordt toegewezen kan de aanpassing door de Burgerlijke Stand worden verwerkt. Uw nieuwe naam komt dan op officiële documenten zoals een paspoort of rijbewijs.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie