Centrale Raad van Beroep

12 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::2016 gedaan door Centrale Raad van Beroep.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 16-9-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De Svb heeft het ouderdomspensioen van appellant terecht toegekend met een maximale terugwerkende kracht van één jaar gerekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. Late...
Datum uitspraak: 6-8-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Raad volgt niet de interpretatie die appellant aan artikel 7a van de AOW geeft. In het jaar 2016 is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar en zes maanden. Deze leeftijd bereikt...
Datum uitspraak: 6-8-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Buiten kijf staat dat betrokkene door de verhoging van de AOW-leeftijd en de latere ingangsdatum van zijn ouderdomspensioen financieel nadeel heeft ondervonden. Er is echter niet...
Datum uitspraak: 31-7-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Buitenlandbijdrage terecht vastgesteld. De keuze van een verdragsgerechtigde om zich niet in te schrijven als ingezetene van de woonstaat en zich niet in te schrijven bij het bevoegde...
Datum uitspraak: 28-7-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag. Onvoldoende informatie verstrekt over bezit onroerende goederen.
Datum uitspraak: 6-5-2020
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Terecht AOW pensioen herzien en teruggevorderd. Inlichtingenplicht geschonden. Geen dringende redenen om geheel van terugvordering af te zien.
Datum uitspraak: 11-12-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Dringende reden voor ontslag. Geen contact met werkgever tijdens voorlopige hechtenis met beperkingen. Uitkering komt niet tot uitbetaling wegens verwijtbare werkloosheid.
Datum uitspraak: 4-7-2018
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het college heeft het bezwaar tegen de brief van 30 mei 2016 terecht niet-ontvankelijk verklaard. Deze brief is geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb , aangezien...
Datum uitspraak: 1-11-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroepen niet-ontvankelijk. Betrokkene is overleden. Niet gebleken van erfgenamen die betrokkene als partij in de gedingen zijn opgevolgd en die de gedingen zouden willen...
Datum uitspraak: 30-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag om toekenning van een Wubo-uitkering als weduwe van haar overleden echtgenoot is terecht afgewezen. De echtgenoot was ten tijde van zijn overlijden niet in het genot van een...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature