Centrale Raad van Beroep

228 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
228 uitspraken gevonden gedaan op 11 januari 2021.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag - Naar het oordeel van het gerecht is niet komen vast te staan dat klager zijn echtgenote heeft mishandeld. Voldoende is wel vast komen te staan dat klager tijdens...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijkheid - Het bestreden landsbesluit is gedateerd 22 juli 2020. Uit het door verweerder ter zitting overgelegde ontvangstbewijs blijkt dat klager het bestreden landsbesluit op...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Schorsing in ambt - Naar het oordeel van het gerecht gaat het in dezen - gelet op het besprokene ter zitting en de overgelegde stukken, met name de aangifte van de directeur van het DIMP...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bevordering - Het gerecht stelt vast dat klaagster op 1 juli 2016 meer dan vier jaar dienst in de rang van adjunct-commies heeft volbracht nu zij immers met ingang van 1 april 2004 naar...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bevordering - Uit de door verweerder overgelegde stukken valt af te leiden dat klaagster in de beoordelingsperiode 1 juni 2012 tot 1 juni 2016 driehonderdvierenzestig dagen...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijkheid - Klaagster heeft haar bezwaarschrift ingediend acht weken na indiening van haar verzoek. Het gerecht is gezien het bovenstaande van oordeel dat het bezwaar...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Gratificatie - Het gerecht overweegt dat een beslissing omtrent een gratificatie aan de Gouverneur als bevoegd gezag is voorbehouden. In hetgeen klaagster heeft aangevoerd en op basis...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank veroordeelt de verdachte voor verkrachting, meermalen gepleegd van zijn minderjarige dochter tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden. Er was sprake van...
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

VA - Venezuela - Colectivos - medisch - beroep ongegrond
Datum uitspraak: 11-1-2021
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature