Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Centrale Raad van Beroep

3.339 Rechterlijke Uitspraken

3.339 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht gedaan door Centrale Raad van Beroep.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank heeft op goede gronden geoordeeld dat met de uitspraak van de Raad van 10 september 2015 het ontslagbesluit en het bedrag dat de staatssecretaris aan bezoldiging mocht...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat er aan de inhoud of wijze van totstandkoming van de Regeling overgang naar een LFNP functie (Regeling) zodanige ernstige feilen kleven...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering bijzonder militair nabestaandenpensioen. De minister heeft met juistheid geconcludeerd dat niet gebleken is dat het overlijden van de echtgenoot van appellante het gevolg is...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De conclusie van het onderzoek op verzoek van de rechtbank is, dat de vraag of sprake is geweest van een duidelijke factor niet met ja of nee kan worden beantwoord. De Raad onderschrijft...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schending ambtsgeheim en plichtsverzuim staan vast. Beroep van betrokkene op gelijkheidsbeginsel slaagt niet maar leidt niet tot andere uitkomst gelet op overweging 5.3. Bevestiging...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster heeft in haar brieven geen feiten of omstandigheden genoemd die bij haar niet bekend waren of redelijkerwijs niet bekend konden zijn vóór de uitspraak van 8 mei 2014....
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep herhaling beroepsgronden. De Raad kan zich vinden in het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen en maakt deze tot de zijne. Per 1 maart...
Datum uitspraak: 11-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat de toelichting op de score van de competentie ‘organiseren van het werk’ duidelijk maakt dat deze competentie bij betrokkene zonder meer...
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Met de rechtbank is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoeker ten onrechte heeft nagelaten ter onderbouwing van het bestreden besluit een medische rapportage te doen opmaken...
Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad kan zich vinden in het oordeel van de rechtbank dat appellant kon worden gehouden aan zijn ontslagverzoek en dat de staatssecretaris hem terecht met ingang van 1 januari 2016...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature