Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1813
Centrale Raad van Beroep, 15/7403 WW

Inhoudsindicatie:

Boete opgelegd in verband met niet onverwijld melden van vonnis van kantonrechter. De door de kantonrechter opgelegde verplichting aan de werkgever, om appellante een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden, kan op zichzelf niet van invloed zijn op de WW-uitkering. Uwv heeft niet duidelijk gemaakt wat de invloed kon zijn van het vonnis op WW-uitkering van appellante. Vonnis viel als zodanig niet onder de inlichtingenverplichting. Door van de betalingen afkomstig van de werkgever onmiddellijk mededeling te doen aan het Uwv heeft appellante haar inlichtingenverplichting nageleefd. Uwv was niet bevoegd boete op te leggen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug