Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:1410
Centrale Raad van Beroep, 14-3167 AWBZ-V

Inhoudsindicatie:

Verzet ongegrond. Hogerberoepschrift niet tijdig ingediend. Geen feiten of omstandigheden op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug