Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Centrale Raad van Beroep
( 60.023 )

Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag


LJN CA3828, Centrale Raad van Beroep, 11/772 WAO
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoende zorgvuldig en volledig is geweest. Terecht is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen ...
LJN CA3825, Centrale Raad van Beroep, 11/5410 WIA
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Toekenning loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Geen sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Nu de psychische situatie van ...
LJN CA3826, Centrale Raad van Beroep, 11/1091 WIA
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Wat appellant ter onderbouwing van zijn hoger beroep heeft aangevoerd vormt in essentie een herhaling van hetgeen reeds in beroep is aangevoerd met betrekking tot de medische onderbouwing van het ...
LJN CA4027, Centrale Raad van Beroep, 12/687 WW-T e.a.
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Tussenuitspraak. De Raad verbindt aan de vaststelling in 7.3.1 de conclusie dat de bestreden besluiten gebrekkig zijn gemotiveerd. Hij ziet aanleiding het Uwv opdracht te geven dit gebrek te ...
LJN CA3819, Centrale Raad van Beroep, 12/366 ZW
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Intrekking ZW-uitkering. Weigering. Weigering WIA-uitkering toe te kennen. In deze procedure staat uitsluitend de geschiktheid van appellant op 11 juli 2011 voor ten minsteéén van de in ...
LJN CA3840, Centrale Raad van Beroep, 12/3484 WW
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van betrokkene. Onbetwist is dat de hoogte van de UGM-uitkering hoger is dan het ...
LJN CA3802, Centrale Raad van Beroep, 12/1810 WIA
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Toekenning WGA-uitkering. Gelet op de door partijen ingenomen standpunten, dient in hoger beroep de vraag te worden beantwoord of de arbeidsongeschiktheid van appellant moet worden geacht volledig en ...
LJN CA3839, Centrale Raad van Beroep, 12/5059 WW
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van betrokkene. Onbetwist is dat de hoogte van de UGM-uitkering hoger is dan het ...
LJN CA3842, Centrale Raad van Beroep, 12/1724 WW
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Herziening en terugvordering WW-uitkering. Oplegging boete. Schending inlichtingenverplichting. Volgens vaste rechtspraak (zie onder meer CRvB 20 februari 2013, LJN BZ1802) is in een situatie als de ...
LJN CA3561, Centrale Raad van Beroep, 12/5173 WWB
Datum uitspraak: 18-06-2013
Datum publicatie: 20-06-2013
Rechtsgebied: Bijstandszaken
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van de opslag van huisraad, op de grond dat onzeker is of en in welke omvang de kosten zich zullen voordoen en dat overigens de kosten van ...